โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ประกาศการลดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การแก้ไขตารางการมาเรียนที่โรงเรียน เดือนกรกฎาคม 2563

S__1933354
โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188