โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ประกาศ รายชื่อและกำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ชลบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ชลบุรี เรื่อง เงินอุดหนุน

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188